PİR YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 Bu aydınlatma metni veri sorumlusu olan PİR YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(KVKK) 10.maddesi kapsamında ilgili kişilere(veri sahibi) bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

1.Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

 Veri Sorumlusu Kimliği: PİR YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

 Adres: Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı B11 Yeniköy, Başiskele / KOCAELİ

 

2.Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıda belirttiğimiz amaçlara yönelik olarak işlemekteyiz.

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmetin sunulması
 • Sunulan hizmet gereği müşterilere sistemde kullanıcı tanımlanması
 • Sunulan hizmetin müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, teknik geliştirme ve yasal mevzuat gereği güncellenmesi
 • Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Satış sonrası destek hizmetinde müşterinin verilen hizmeti beğeni, kullanım alışkanlıkları durumları belirlenerek müşteriye özel çalışmaların yapılması
 • Müşteri talep, istek ve şikayet takibi
 • Pazar araştırması
 • İşbirliği yapılan tedarikçiler, iş ortakları ile ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve bu işbirliği taraflarının hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması
 • Şirket çalışanlarına kimlik kartı verilmesi, kullanıcı hesabı açılması
 • Şirket çalışanlarının yasal yükümlülük gereği verilerinin işlenmesi
 • İstatistiki veriler elde edilerek raporlamalar yapılması
 • Finansal ve muhasebesel faaliyetlerin yürütülmesi
 • Potansiyel müşteri adaylarıyla iletişim sağlanması
 • Şirketimizin müşterilerini kampanya, bülten, seminer, eğitim ve sektörel gelişmelerle ilgili mail yoluyla bilgilendirmesi
 • Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edilmesi

 

3.Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz bu metnin 2.maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında bulunan müşteri temsilcilerimize, iş ortaklarımıza, şirket yetkililerine, danışmanlara, müşterilere, hukuki olarak yetkili kamu ve özel kuruluşlara KVKK 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde aktarılmaktadır.

 

4.Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Bu metinde açıklanan amaçlar ve kanun kapsamında kişisel verileriniz elektronik, yazılı ve sözlü her türlü ortamda toplanarak işlenmektedir. Üyelik veya web sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri ve şirketleriyle ilgili bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) şirketimiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

 

5.Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Veri sahibi olarak KVKK’ nın 11.maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin yok edilmesini veya silinmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6.Kişisel Verilerinizi Elde Etmeniz İçin Gerekli Başvuru Yöntemleri Nelerdir?

KVKK kapsamında haklarınızı talep etmek için taleplerinizi kimliğinizi tespit edebileceğimiz belgeler ile aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurup ıslak imzalı bir şekilde, noter aracılığıyla ya da bizzat elden PİR YAZILIM ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı B11 Yeniköy, Başiskele / KOCAELİ adresine gönderebilirsiniz.

 

PİR Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. KVKK Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

 
TEKLİF ALGİRİŞ YAP